DALĪBAS MAKSA

Trešajam un katram nākamajam tā paša īpašnieka pieteikumam -50% atlaide

01.-12.klase: 60 EUR par katru pieteikumu; CFCA klubu biedriem – 50 EUR par katru pieteikumu;

14.klase: 40 EUR par katru pieteikumu; CFCA klubu biedriem– 35 EUR par katru pieteikumu;

 

Visiem pieteikumiem jābūt apmaksātiem līdz 2019.gada 21.aprilim.

 

Lūdzam veikt apmaksu uz sekojošu bankas kontu:

 

Saņēmējs: KMKA "CFCA"

Reģ.Nr. LV40008041350

Banka: AS "Swedbank"

SWIFT/BIC kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551027683247

 

!!! Maksājuma pamatojumā lūdzam norādīt izstādes dalībnieka vārdu, uzvārdu (kā minēts pieteikumā) un kaķu skaitu, par kādu tiek veikta apmaksa !!!