PIETEIKUMI

Reģistrācija ir atvērta no 2019.gada 21.janvāra līdz 2019.gada 21.aprīlim.

Lūdzam sūtīt pieteikumus un kvalifikācijas dokumentu kopijas uz e-pastu shows@cfca.lv

Kaķus dalībai izstādē var pieteikt arī pirms kvalifikācijas prasību izpildes. Šajā gadījumā kvalifikācijas dokumentu kopijas nepieciešams nosūtīt līdz 2019.gada 12.maijam.

ONLINE reģistrācija

Pieteikumu atsaukšana: 
Ja pēc pieteikuma iesniegšanas rodas apstākļi, kuru dēļ izstādē piedalīties nav iespējams, lūdzam nekavējoties informēt organizatorus, rakstot e-pastu uz adresi shows@cfca.lv.  Atsakot pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam, tiek atmaksāta dalības maksa pilnā apmērā. Ja pieteikums tiek atteikts pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, dalības maksa netiek atmaksāta, izņemot gadījumu, ja tiek uzrādīta ārsta vai veterinārārsta izziņa – tad tiek atmaksāti 75% no atbilstošās dalības maksas.